2017. évi közgyűlési meghívó

IPOLYVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

Székhely: 2628. Szob, Kossuth L. u. 6.

 

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

Az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület értesít, hogy a 2016. év munkájának értékeléséről tartandó rendes Közgyűlését 2017. január 28-án (szombaton) 830 órai kezdettel tartja a szobi HORGÁSZTANYÁN (Szob, Bányatelep - Kisvasút lámpás vasúti átjáró után balra az Ipoly felé eső épület.) Ahhoz, hogy a Közgyűlés határozatképes legyen, megjelenésedre feltétlenül számítok. Amennyiben a megjelölt időpontban a Közgyűlés létszáma kevesebb lesz, mint a taglétszám 50 %-a,  úgy a Közgyűlés 900 órai kezdettel, – a megjelentek számától függetlenül – megtartásra kerül.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Levezető elnök választása (szavazás)

 

  1. Elnöki beszámoló a 2016. évi tevékenységről, a zárszámadásról, a 2016. évi költségvetés és a 2017. évi tervezett költségvetés ismertetése. Egyéb feladatok 2017. évre.  (szavazás)

 

  1. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója. (szavazás)

 

  1. Titkári beszámoló versenyekről, környezetvédelemről, a 2017. évi jegyárakról. (szavazás)

 

  1. Jelölő bizottság javaslata a következő 5 éves ciklus tisztségviselő jelöltjeiről.

 

  1. Tisztségviselők megválasztása. (szavazás; részletek a 2. oldalon)

 

  1. Alapszabály módosítása, az esetleges új tisztségviselők végett, mivel az alapszabály melléklete tartalmazza a vezetőségi tagok adatait. (szavazás)

 

  1. Egyebek

 

Tájékoztatlak továbbá, hogy a horgászengedély kiváltásának helyszíne továbbra is az egyesület Horgásztanyáján van lehetőség minden héten pénteken 17:00-tól 19:00 óráig. információkat találhatsz az egyesület honlapján, vagy a 06-30-266-3119 telefonszámon, illetve a Közgyűlésen személyesen megismerheted a változásokat és annak okait.

 

Horgászegyesülettel kapcsolatos információk: www.szobihorgasz.ininet.hu

 

Szob, 2017. január 05.

                                                                 Üdvözlettel:

 

                                                                                              Dutka Ákos

                                                                                                       sk.

                                                                                                     elnök

  1. ponthoz

 

Egyesületünk tisztségviselőinek 5 éves mandátuma a 2016. évvel lejárt. Az ezt követő azaz jelen közgyűlésnek lesz feladata a 2017. évtől újabb 5 éves időszakra tisztségviselőket választani. Azonban ahhoz, hogy erről az egyesület tagsága szavazni tudjon, jelölteket kell állítani, amit jelölőbizottság végez. A jelölőbizottság elnökét és 2 tagját a tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen, kell megválasztani. A jelölőbizottságot a közgyűlés nyílt szavazással megválasztotta a 2016.02.06-i közgyűlésen. A jelölő bizottság a közgyűlés által rá ruházott feladatát elvégezte, a jelölésekről az egyesület felé javaslatot készített, mely tartalmazza az általuk jelölt tisztségviselők neveit. A közgyűlés feladata szavazni a tisztségviselők megválasztásáról.  A jelölőbizottság által előterjesztett dokumentum alább megismerhető.

 

„Javaslat a Jelölő Bizottság javaslata az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület tisztségviselőinek vonatkozásában.

 

2016. év végével az egyesület tisztségviselőinek mandátuma lejárt, így szükséges ismételten ezekre a tisztségekre egyesületünk tagjai közül tisztségviselőket választani. Ennek érdekében a tavalyi közgyűlés egy három fős jelölő bizottságot hozott létre, melynek feladata a megüresedő tisztségekre jelöltek állítása. A jelölő bizottság vezetője Mihalik Mártonné, tagjai pedig Dobos Ferenc és Bablena László. A tavalyi közgyűlésen kihirdetésre került, hogy akinek javaslata van vagy jelöltként szeretne indulni, úgy lehetősége van a bizottságot felkeresni és jelölését megvitatni. A jelölőbizottság felé három észrevétel érkezett a tisztségekkel kapcsolatban. 1) Bernáth István alelnök úr jelezte, hogy idős korára tekintettel már nem szeretne feladatot vállalni az egyesületi munkában, szeretne visszavonulni és kizárólag a horgászattal törődni. 2) Fentieken túl Ziman Sándor a fegyelmi bizottság tagja jelezte, hogy összeférhetetlen a bizottságban végzett munkája a jelenlegi foglalkozásával, mivel a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége alkalmazásába lépett mint hivatásos dunai halőr, így a Dunán elkövetett jogsértések kapcsán nem járhat el fegyelmi ügyekben. 3) Végül pedig korábbi elnökünk, Nagy László jelezte, hogy amennyiben szükség van rá, szívesen vállal feladatot az egyesületi munkában.  Egyéb jelzés, megkeresés, javaslat a jelölőbizottság felé nem érkezett a horgásztársak részéről.

A jelölőbizottság felkereste a jelenleg feladatokat ellátó horgásztársakat annak érdekében, hogy megtudja az eddig végzett feladataikat a továbbiakban vállalják-e.

Mindezek tükrében a jelölőbizottság az alábbi javaslatot teszi a közgyűlés felé szavazásra a tisztségviselőkkel kapcsolatban:

Vezetőség vonatkozásában:

Elnöknek javasoljuk Dutka Ákost

Alelnöknek javasoljuk Nagy Lászlót

Titkárnak javasoljuk Ferenczi Pétert

Gazdasági felelősnek Kazinczi Ferencet

Tagságból delegált vezetőségi tagnak Lisztes Istvánt

Felügyelő bizottság vonatkozásában:

Felügyelő bizottság elnökének javasoljuk Kormos Józsefet

Felügyelő bizottság tagjainak javasoljuk Ocsovszky Ferencet és Gyürki Bélát

Fegyelmi bizottság vonatkozásában:

Fegyelmi bizottság elnökének javasoljuk Paulik Józsefet

Fegyelmi bizottság tagjainak javasoljuk Mészáros Attilát és Hanzelik Istvánt

Környezetvédelmi bizottság vonatkozásában:

Környezetvédelmi bizottság elnökének javasoljuk Kunya Gergőt

Környezetvédelmi bizottság tagjainak javasoljuk Gíber Gyulát és Kiss Zoltánt

Ifjúsági és versenyfelelősnek javasoljuk Ziman Sándort

 

A jelöltek megválasztása a közgyűlés hatásköre a jelölt állítás eredményét a bizottság a közgyűlés elé terjeszti.

 

Szob, 2016. december 31.

                                                                                         Mihalik Mártonné

                                                                                                   elnök

                                                                                          Jelölő Bizottság”